Familiebehandling

Vi er et socialpædagogisk tilbud til familier og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

Nyttigt Netværk kan være et alternativ til anbringelse.

Vi har siden 2007 samarbejdet med kommuner på Fyn. Vi dækker Fyn og Trekantsområdet.

Vi tilbyder:

 • En skræddersyet plan, tilpasset den enkelte familie/ung.
 • Pædagogisk guidning og støtte i eget hjem.
 • Observationsopgaver.
 • Efterværn, bo-selv støtte, og støtte til hjemmeboende ung.
 • § 54 støtteperson.

Hvad kan tilbuddet indeholde:

 • 2 familiekonsulenter tilknyttet hver familie/ung.
 • Fleksible løsninger tilpasset familiens/den unges behov.
 • Fastlagte ugentlige besøg.
 • Mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt for den unge.
 • Støtte til at udvikle sociale færdigheder der medfører, at familien /den unge bliver i stand til at udvikle tættere relationer og sunde netværk.
 • Hjælp til selvindsigt og forståelse af egen livssituation.
 • Støtte til at blive selvhjulpen i praktiske gøremål såsom økonomi, hygiejne, husholdning mv.
 • Støtte til opstart af fritidsaktiviteter.
 • Støtte til besøg ved andre behandlere og andre offentlige instanser f.eks. psykolog, psykiater, læge, kriminalforsorg, borgerservice, børnehaver, skole mv.
 • Skriftlig udredning af den familiens/ den unges ressourcer og muligheder.
 • Skriftlig udredning efter specifikt ønske fra den unges socialrådgiver.

Pris:

Fastsættes efter opgavens behov og omfang.

Værdigrundlag:

I Nyttigt Netværk samarbejder vi med familien/den unge om at få en forståelse af egen situation, for hermed at støtte en udvikling hen imod større selvstændighed og dybere selvfølelse. En forståelse af egen situation gør det ligeledes muligt at bearbejde uhensigtsmæssige handlemønstre.

Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder opstår i relationen og kan ligeledes forandres i relationen. Vi mener derfor, at relationer har stor betydning. Det er i kontakten mellem mennesker muligheden for udvikling ligger.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i familiens/den unges stærke sider, for på tryg vis at bearbejde de vanskelige sider i livet.

Vi vil gerne styrke den proces, der bevirker, at mennesket for mulighed for et liv med personlig udvikling. Et liv hvor den enkelte tager ansvar for sit eget liv.

Vi baserer vores relationsarbejde på et psykodynamisk teorisæt.

Vi arbejder jeg-støttende/styrkende med udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer.​

Har du/I spørgsmål, brug for vores ekspertise eller ønsker du en konsultation?

Så udfyld nedenstående formular og vi vender tilbage hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

om os

Vi er to dynamiske psykoterapeuter med særlig interesse og erfaring i arbejdet med familier. Vi baserer vores familiebehandling på et psykodynamisk grundlag. Vi arbejder ud fra det enkelte menneskes ressourcer.  

NYTTIGT NETVÆRK